Venujte nám, prosím, niekoľko minút svojho času a vyplňte dotazník pre rodičov, ktorí vychovávajú minimálne jedno dieťa do veku 8 rokov.

Zaujíma nás, aké formy starostlivosti rodičia v SR využívajú pri výchove detí, s akými prekážkami sa stretávajú pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života a ako to vplýva na ich účasť na trhu práce.

Dotazník je úplne anonymný. Výskum realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny s cieľom odporučiť opatrenia na zlepšenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností žien a mužov s deťmi na Slovensku.

Ďakujeme za Vašu účasť na našom dotazníkovom prieskume.