Radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na neplatenú prácu a starostlivosť o deti a blízkych vo Vašej domácnosti. Náš dotazník je zameraný na zisťovanie množstva času, ktorý venujete na vykonávanie neplatenej práce v domácnosti, ako aj na vplyv pandémie Covid-19 na objem neplatenej práce a na zisťovanie Vašich názorov na deľbu vykonávanej neplatenej práce v domácnosti medzi ženami a mužmi. Dotazník je určený pre osoby staršie ako 15 rokov. Je anonymný a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 25 minút. Výsledky získané pomocou dotazníka pomôžu lepšie pochopiť skúsenosti slovenských domácností s touto dôležitou súčasťou života a na základe prijatých opatrení skvalitniť procesy umožňujúce ich fungovanie. Výskum realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny (ivpr.gov.sk)

Ďakujeme za Vašu účasť na našom dotazníkovom prieskume.