Každý rok v marci sa v budove organizácie Spojených národov v New Yorku stretávajú aktivistky, obhajkyne ženských práv, experti a expertky, ako aj vládne delegácie štátov celého sveta na výročnom zasadnutí Commission on the Status of Women/ Komisie pre postavenie žien.

Túto globálnu konferenciu zvoláva UN Women s cieľom navrhnúť efektívne riešenia pre pretrvávajúce formy diskriminácie, ktorým čelia ženy a dievčatá na celom svete.

Tento rok mal náš národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie osobné zastúpenie na 67. zasadnutí Komisie pre postavenie žien OSN (CSW67).

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo v termíne od 6. – 17.3 2023 a bolo to prvé stretnutie CSW od vypuknutia pandémie COVID-19 od roku 2019 pričom hlavnou témou zasadnutia znela: „Inovácie, technologické zmeny a vzdelávanie v digitálnom veku na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat“.

Medzinárodný deň žien spolu so ženami z celého sveta oslávili v New Yorku Jana Jablonická-Zezulová, vedúca Aktivity 1 národného projektu, a odborné garantky národného projektu Silvia Porubänová sa Oľga Pietruchová. Tešíme sa na ich skúsenosti a nové kontakty z pracovných stretnutí s osobnosťami z globálneho ženského hnutia.
Oľga Pietruchová vystúpila počas zasadnutia Komisie s príspevkom na podujatí organizovanom OSCE s názvom „Digitálne posilnenie postavenia žien v konfliktných prostrediach: Prečo je to dôležité