Bratislava, 4.11.2022 Už dnes si pripomenieme Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov, ktorý tento rok pripadol na 4. novembra 2022. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2022 od 4. novembra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 84,2 centov.  Ide o symbolický deň, ktorý sa každý rok mení. Oproti minulému roku v SR nastalo zlepšenie.

„Pri stanovení Dňa rovnosti v odmeňovaní vychádzame z posledných údajov Eurostatu, kde bol rodový mzdový rozdiel  v neupravenej forme (ide o priemerné hodinové hrubé zárobky) v roku 2020 na Slovensku 15,8 % v neprospech žien, ide o zlepšenie o 2,6% oproti minulému roku. Priemer EÚ bol 13 %, pričom Slovensko bolo desiate od konca“, uvádza analytik a výskumník národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Andrej Kuruc.

 

Pri posudzovaní zlepšujúceho sa trendu treba však brať do úvahy, že ide o údaje za rok 2020, kedy prepukla pandémia COVID-19, čo mohlo mať vplyv na príjmy tak mužov, ako aj žien. Najmä zastavenie poskytovania rôznych odmien a bonusov, ktoré sa väčšinou poskytujú v odvetviach, kde obvykle dominujú muži, mohlo viesť k zníženiu tohto rozdielu. Teda nemusela byť za tým skutočnosť, že by sa mzdy žien výraznejšie zvýšili, ale skôr mzdy mužov stagnovali, prípadne sa znížili. Pokrok bude možné posúdiť, keď sa zníženie potvrdí ako trend aj ďalšie roky.

 

Ak sa pozrieme na priemerné hrubé mesačné mzdy, tak podľa Štatistického úradu SR bol v roku 2021 rozdiel medzi mužmi a ženami v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch taký istý ako minulý rok, a to 17,9 %. „Ženy zarobili o 275 Eur menej (muži v priemere zarábali 1 539 Eur a ženy 1 264 Eur), čiže podľa toho sa rozdiel v mesačných mzdách nezmenil, čo môže naznačovať, že nejde o trend zlepšovania, ale skôr stagnácie v riešení príjmových rozdielov medzi ženami a mužmi“, uzatvára Andrej Kuruc.

 

Ženy na Slovensku sú ešte vždy platené „ženským eurom“ a to nie je dobrá správa.  Ak chceme dosiahnuť férové ohodnotenie práce žien v našej spoločnosti, musíme zohľadniť faktory ako rodová segregácia na trhu práce, nedostatok flexibility v pracovnom čase, tradičné rodové rozdelenie rolí v starostlivosti o členov rodiny a sklený strop.

 

Analytik a výskumník IVPR Andrej Kuruc ponúka pomoc pre obete platovej diskriminácie: „Pre nedostatok aktuálnych informácií v tejto oblasti Inštitút pre výskum práce a rodiny prevádzkuje poradenský portál pre ľudí, ktorí zažívajú diskrimináciu na základe pohlavia/rodu (napríklad v odmeňovaní), kde im odborníci a odborníčky poradia, ako svoju situáciu riešiť. Na našom portáli môžu získať radu aj inštitúcie. Poradíme im, aké pozitívne opatrenia môžu zaviesť na zníženie rodového mzdového rozdielu. Poradenský portál sa nachádza na stránke: https://www.totojerovnost.eu/ v časti Pomoc.“