Pomoc

Zažívate neférové jednanie na pracovisku alebo v inom prostredí kvôli tomu, že ste žena alebo muž? Máte skúsenosti so sexuálnym obťažovaním v práci či v škole? Chcete sa poradiť, ako postupovať? Napíšte nám prostredníctvom online formulára uvedeného nižšie a my sa vám ozveme do 3 pracovných dní. 

Cieľom poradenstva je poskytnúť potrebné informácie a rady v oblasti diskriminácie a prístupu k spravodlivosti. V rámci nášho poradenstva bude s vami komunikovať skúsená právnička, ktorá pomáha v komplikovaných prípadoch diskriminácie.

Potrebujem pomoc

Poradenstvo poskytujeme


Jednotlivcom

  • informovanie o zákonných a iných možnostiach riešenia diskriminácie na základe pohlavia resp. rodu, či už v zamestnaní, alebo vo vzdelávaní, prípadne v ďalších oblastiach
  • pomoc pri spísaní sťažnosti na diskrimináciu na základe pohlavia/rodu zamestnávateľovi, inšpektorátu práce a ďalším inštitúciám
  • pomoc pri spísaní súdnej žaloby na základe antidiskriminačného zákona
  • pomoc pri riešení prípadov sexuálneho obťažovania na pracovisku alebo vo vzdelávacích inštitúciách, či iných inštitúciách

Inštitúciam

  • poskytovanie podpory pri uplatňovaní opatrení zameraných na odstraňovanie diskriminácie z dôvodu pohlavia, resp. rodu, pozitívnych vyrovnávacích opatrení a podporu rodovej rovnosti, vrátane podpory pre projekty realizované z Európskeho sociálneho fondu
Hľadáte odpovede na otázky v súvislosti s rodovou diskrimináciou, resp. diskrimináciou na základe pohlavia? Povieme vám viac o tom, ako identifikovať diskrimináciu a ako sa pred ňou chrániť.

Kontaktný formulár

    Chcem poskytnúť viac informácií o sebe.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR a s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v rozsahu, ktorý som poskytol/poskytla vo formulári.