Aktuálne

Tlačová správa: Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2020 je to 80,6 centa a pandémia COVID-19 situáciu žien na pracovnom trhu ešte zhoršuje


Bratislava, 21.10.2020. Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 22. októbra 2020. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2020 od 22. októbra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. Rozdiel medzi mzdami…

Skúmali sme životnú situáciu na Slovensku počas prvej vlny pandémie COVID-19


V tomto blogu prinášame časť výsledkov nášho prieskumu, ktoré sa týkajú navýšenia starostlivosti o deti a domácnosť a ťažkostí so zosúladením pracovného a rodinného života počas pandémie COVID-19. Na jar tohto roku…

Rodová rovnosť a ekonomický dopad pandémie


Ekonomický dopad pandémie Covid-19 povedie pravdepodobne k recesii v štátoch EÚ. Tie pracovníčky a pracovníci, ktorí pracujú v prekérnych prácach (ide napr. o dočasné pracovné zmluvy, dohody, prácu bez zmluvy) sú oveľa viac zraniteľní vo vzťahu k…

COVID-19 A RODOVÁ ROVNOSŤ


Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), agentúra Európskej komisie, pripravil webovú stránku, v ktorej upozorňuje na niektoré rodové dopady COVID-u 19 na ženy a mužov v našej spoločnosti. Informácie vychádzajú z výskumu EIGE a rodových…

Dopady pandémie koronavírusu na životy žien


Inštitút pre výskum práce a rodiny sa rozhodol zosumarizovať, aké sú dopady pandémie koronavirusu špecificky na ženy a na čo treba myslieť pri prijímaní inštitucionálnych opatrení vo vzťahu k ženám. Kríza spôsobená…

Postihovanie a prevencia sexuálneho obťažovania a jeho výskyt na pracovisku a vo verejnom priestore


V právnom poriadku Slovenskej republiky podľa Antidiskriminačného zákona (Zákon č. 365/2004 Z. z.) je sexuálne obťažovanie  verbálnym, neverbálnym alebo fyzickým správaním sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie…

Ženy ujdú od detí a národ utrpí, strašili noviny. Pripomíname si sté výročie volebného práva pre ženy.


Presne v deň volieb oslávime 100. výročie volebného práva žien v Československu. Kto boli prvé poslankyne a o čo sa usilovali? Ako žili ženy v prvej republike? Kam sa naša spoločnosť odvtedy posunula? A prečo moderné Československo a jeho tradície v…

Tlačová správa: Podpis memoranda o spolupráci NIP a IVPR


Košice, 4.2.2020.  Pozdvihnúť výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na kvalitatívne novú úroveň a aplikovať výsledky výskumných úloh v praxi má pomôcť memorandum o spolupráci, ktoré dnes v Košiciach podpísali riaditeľka Inštitútu…

Tlačová správa: Ženy na Slovensku sú platené ženským eurom


Bratislava, 28. októbra 2019 – Na Slovensku bol podľa agentúry Trexima rodový mzdový rozdiel v roku 2018 opäť v neprospech žien cca 18 % (ide o rozdiel v priemernej hodinovej mzde v neupravenej forme). Na tejto úrovni rozdiel stagnuje ostatných 5…

Ženy v politike: 2019


Mapu Ženy v politike:2019 pripravila Inter-Parliamentary Union (IPU) organizácie UN Women, ktorá sa venuje  rodovej rovnosti a posilneniu žien vo verejnom priestore na celom svete. Mapa zobrazuje globálny rebríček žien v exekutívnych vládnych a…