Aktuálne

Rozhovor k Medzinárodnému dňu žien: Tie najhoršie príbehy, s ktorými sa mi ženy zdôverujú, ani nemôžem publikovať


Instagramový profil somFeministka je jedným z najúspešnejších feministických online projektov na Slovensku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prinášame rozhovor s autorkou tohto projektu, ktorý sleduje takmer 15 000 ľudí. Keď…

Tlačová správa: Sexuálne obťažovanie na slovenských vysokých školách


Až 76 % študentiek a študentov sa počas štúdia na ich súčasnej vysokej škole stretlo s rodovo motivovaným (sexistickým) obťažovaním. Toto zistenie je jedným z výsledkov najnovšieho prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Jednalo sa…

Ponúkame bezplatné online vzdelávanie


V súvislosti s aktuálnou kampaňou proti sexuálnemu obťažovaniu na vysokých školách ponúka Inštitút pre výskum práce a rodiny a webportál Toto je rovnosť odborné online vzdelávanie k témam súvisiacim s rodovou rovnosťou a prevenciou sexuálneho…

Miera nezamestnanosti žien v SR sa v treťom štvrťroku 2020 zvýšila až o 25% vplyvom pandémie ochorenia COVID-19 oproti roku 2019


Podľa výberového zisťovania pracovných síl Štatistické úradu SR (ŠÚ SR) vzrástla miera nezamestnanosti žien v treťom štvrťroku 2020, kedy bola  v plnom prúde druhá vlna pandémie COVID-19 na Slovensku,  na  hodnotu 7,7%. Oproti rovnakému…

Tlačová správa: Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2020 je to 80,6 centa a pandémia COVID-19 situáciu žien na pracovnom trhu ešte zhoršuje


Bratislava, 21.10.2020. Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 22. októbra 2020. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2020 od 22. októbra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. Rozdiel medzi mzdami…

Skúmali sme životnú situáciu na Slovensku počas prvej vlny pandémie COVID-19


V tomto blogu prinášame časť výsledkov nášho prieskumu, ktoré sa týkajú navýšenia starostlivosti o deti a domácnosť a ťažkostí so zosúladením pracovného a rodinného života počas pandémie COVID-19. Na jar tohto roku zaviedli európske vlády…

Rodová rovnosť a ekonomický dopad pandémie


Ekonomický dopad pandémie Covid-19 povedie pravdepodobne k recesii v štátoch EÚ. Tie pracovníčky a pracovníci, ktorí pracujú v prekérnych prácach (ide napr. o dočasné pracovné zmluvy, dohody, prácu bez zmluvy) sú oveľa viac zraniteľní vo vzťahu k…

COVID-19 A RODOVÁ ROVNOSŤ


Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), agentúra Európskej komisie, pripravil webovú stránku, v ktorej upozorňuje na niektoré rodové dopady COVID-u 19 na ženy a mužov v našej spoločnosti. Informácie vychádzajú z výskumu EIGE a rodových…

Dopady pandémie koronavírusu na životy žien


Inštitút pre výskum práce a rodiny sa rozhodol zosumarizovať, aké sú dopady pandémie koronavirusu špecificky na ženy a na čo treba myslieť pri prijímaní inštitucionálnych opatrení vo vzťahu k ženám. Kríza spôsobená koronavírusom má…

Pripomíname si deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov. Hoci dáta naznačujú zlepšenie, ide ksôr o stagnáciu


Už dnes si pripomenieme Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov, ktorý tento rok pripadol na 4. novembra 2022. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2022 od 4. novembra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. To znamená, že z…