Aktuálne

Tlačová správa: Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2021 je to 81,6 centa. Neplatená práca žien v domácnosti situáciu v SR ešte viac zhoršuje


Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 25. októbra 2021. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2021 od 25. októbra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. Tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o…

Výzva na vyplnenie dotazníka – starostlivosť o deti


Venujte nám, prosím, niekoľko minút svojho času a vyplňte dotazník pre rodičov, ktorí vychovávajú minimálne jedno dieťa do veku 8 rokov. Zaujíma nás, aké formy starostlivosti rodičia v SR využívajú pri výchove detí, s akými prekážkami sa…

Výzva na vyplnenie dotazníka o neplatenej práci v domácnosti


Radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na neplatenú prácu a starostlivosť o deti a blízkych vo Vašej domácnosti. Náš dotazník je zameraný na zisťovanie množstva času, ktorý venujete na vykonávanie neplatenej…

Rozhovor k Medzinárodnému dňu žien: Tie najhoršie príbehy, s ktorými sa mi ženy zdôverujú, ani nemôžem publikovať


Instagramový profil somFeministka je jedným z najúspešnejších feministických online projektov na Slovensku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prinášame rozhovor s autorkou tohto projektu, ktorý sleduje takmer 15 000 ľudí. Keď…

Tlačová správa: Sexuálne obťažovanie na slovenských vysokých školách


Až 76 % študentiek a študentov sa počas štúdia na ich súčasnej vysokej škole stretlo s rodovo motivovaným (sexistickým) obťažovaním. Toto zistenie je jedným z výsledkov najnovšieho prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Jednalo sa…

Ponúkame bezplatné online vzdelávanie


V súvislosti s aktuálnou kampaňou proti sexuálnemu obťažovaniu na vysokých školách ponúka Inštitút pre výskum práce a rodiny a webportál Toto je rovnosť odborné online vzdelávanie k témam súvisiacim s rodovou rovnosťou a prevenciou sexuálneho…

Miera nezamestnanosti žien v SR sa v treťom štvrťroku 2020 zvýšila až o 25% vplyvom pandémie ochorenia COVID-19 oproti roku 2019


Podľa výberového zisťovania pracovných síl Štatistické úradu SR (ŠÚ SR) vzrástla miera nezamestnanosti žien v treťom štvrťroku 2020, kedy bola  v plnom prúde druhá vlna pandémie COVID-19 na Slovensku,  na  hodnotu 7,7%. Oproti rovnakému…

Tlačová správa: Poznáte hodnotu ženského eura? V roku 2020 je to 80,6 centa a pandémia COVID-19 situáciu žien na pracovnom trhu ešte zhoršuje


Bratislava, 21.10.2020. Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 22. októbra 2020. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2020 od 22. októbra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. Rozdiel medzi mzdami…

Skúmali sme životnú situáciu na Slovensku počas prvej vlny pandémie COVID-19


V tomto blogu prinášame časť výsledkov nášho prieskumu, ktoré sa týkajú navýšenia starostlivosti o deti a domácnosť a ťažkostí so zosúladením pracovného a rodinného života počas pandémie COVID-19. Na jar tohto roku zaviedli európske vlády…

Rodová rovnosť a ekonomický dopad pandémie


Ekonomický dopad pandémie Covid-19 povedie pravdepodobne k recesii v štátoch EÚ. Tie pracovníčky a pracovníci, ktorí pracujú v prekérnych prácach (ide napr. o dočasné pracovné zmluvy, dohody, prácu bez zmluvy) sú oveľa viac zraniteľní vo vzťahu k…